پنج‌شنبه, 9 بهمن 1399

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی ومنابع طبیعی استان خراسان رضوی

  • ساعت : ۱۲:۵۲:۷
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ 
  • کد خبر : ۱۱۹۱۸۰
تعیین آب مصرفی چغندرقند

     تاکنون اطلاعات دقیقی از آب داده شده به مزارع چغندرقند توسط کشاورزان در دسترس مدیران و برنامه‌ریزان کشور نبوده است. در پروژه حاضر میزان آب آبیاری شده توسط کشاورزان برای تولید چغندر قند، به صورت مستقیم و در مزارع اندازه‌گیری شده است، نتایج این پروژه می‌تواند مبنایی برای تصمیم گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌های آتی باشد.

       محققین حوزه تخصصی آبیاری و زهکشی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی این مرکز، پژوهشی را با هدف تعیین آب مصرفی چغندرقند در استان خراسان رضوی طی سال­های زراعی 96-95 و 97-96 در شهرستان تربت حیدریه انجام دادند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که میزان آب مصرفی آبیاری در مزارع چغندرقند انتخاب شده بین 8695 تا 15360 مترمکعب در هکتار و با میانگین 11504 مترمکعب در هکتار بدست آمد. کمترین میزان عملکرد برابر با 29581 کیلوگرم در هکتار و بیشترین آن 73460 کیلوگرم در هکتار بود. کمترین مقدار بهره‌وری مصرف آب برابر با 3/21 کیلوگرم بر مترمکعب و بیشترین آن 6/87 کیلوگرم بر مترمکعب بدست آمد. میانگین بهره‌وری در مزارع انتخابی برابر با 5/14کیلوگرم بر مترمکعب آب حاصل شد.

     این دستاورد پژوهشی، حاصل انجام طرح / پروژه تحقیقاتی تحت عنوان " تعیین آب مصرفی چغندر قند در کشور" با مسئولیت اجرایی  آقای دکتر محمد کریمی محقق بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی می‌باشد. گزارش نهایی این طرح / پروژه تحقیقاتی با شماره فروست 54633 در مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در تاریخ 1397/09/25به ثبت رسیده است.

   در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر در خصوص نتایج این طرح / پروژه می‌توانید از طریق رایانامه karimi.irri@gmail.com با مجری مسئول طرح / پروژه در ارتباط باشید.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها