پنج‌شنبه, 9 بهمن 1399

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی ومنابع طبیعی استان خراسان رضوی

  • ساعت : ۷:۵۲:۵
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ 
  • کد خبر : ۱۱۴۵۹۳
ارزیابی و گزینش لاین های متحمل به خشكی تریتیكاله تحت شرایط تنش رطوبتی

     محققین حوزه تخصصی غلات بخش تحقیقات علوم زراعی-باغی این مرکز، پژوهشی را با هدف دسترسی به لاین­ها و ارقام جدید تریتیکاله متحمل به خشکی، در طی سال­ زراعی 96-1395 در ایستگاه طرق مشهد انجام دادند. در این تحقیق، تعداد 30 ژنوتیپ شامل 28 رقم و لاین امیدبخش تریتیکاله، به‌علاوه ارقام متحمل به خشکی گندم سیروان و جو گوهران استفاده شد. نتایج حاصل نشان داد که اختلافات ژنوتیپی از نظر تحمل به خشکی، بین ژنوتیپ­های تریتیکاله موجود بود. اثر تنش رطوبتی بر عملکرد بیولوژیک، تعداد سنبله در متر مربع، تعداد روز تا ظهور سنبله و ارتفاع بوته ژنوتیپ­های تریتیکاله معنی­دار نبود ولی بر عملکرد دانه، تعداد دانه در سنبله، وزن دانه در سنبله، تعداد روز تا رسیدگی و شاخص نرمال شده اختلاف رویشی (NDVI) معنی­دار بود. از بین ژنوتیپ­های تریتیکاله، بیشترین عملکرد دانه متعلق به دو لاین شماره 25 و 26 به ترتیب با کد ET-92-15 و ET-92-18 بود. در همین حال، این لاین­ها بیشترین شاخص برداشت وتعداد دانه در سنبله را دارا بودند که نشان‌دهنده قابلیت این دو ژنوتیپ، جهت اختصاص بیشتر مواد فتوسنتزی به دانه­ها است. هم‌چنین، نتایج این پژوهش نشان داد این ژنوتیپ­ها وزن دانه در سنبله متوسطی داشتند و بیشترین میزان NDVI را به خود اختصاص دادند و در زمره لاین­های متوسط­رس محسوب می‌شوند. سنجش وارزیابی ژنوتیپ­های تریتیکاله با استفاده از شاخص­های تحمل به تنش و حساسیت به تنش نیز نشان داد این دو لاین برتر از نظر عملکرد، از تحمل به تنش رطوبتی انتهای فصل رشد خوبی در مقایسه با سایر لاین­ها و ارقام تریتیکاله و هم‌چنین، گندم متحمل به خشکی سیروان و جو متحمل به خشکی گوهران برخوردار بودند. در نهایت، بر اساس یافته­های این تحقیق، دو لاین امید بخش ET-92-15 و ET-92-18، به عنوان لاین­های متحمل به خشکی آخر فصل، گزینش شدند تا در تحقیقات تکمیلی و تحت رژیم­های مختلف آبیاری مورد مطالعه بیشتری قرار گیرند.

     این دستاورد پژوهشی، حاصل انجام طرح / پروژه تحقیقاتی تحت عنوان " ارزيابي و گزینش لاين­هاي متحمل به خشکی تریتیکاله تحت شرایط تنش رطوبتی " با مسئولیت اجرایی آقای دکتر مسعود قدسی، محقق بخش تحقیقات علوم زراعی-باغی، می‌باشد. گزارش نهایی این پروژه تحقیقاتی، با شماره فروست  53899 در مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در تاریخ 1397/04/04به ثبت رسیده است.

     در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر در خصوص نتایج این طرح/پروژه، می‌توانید از طریق رایانامه‌ masoudghodsi@yahoo.com با مجری مسئول طرح / پروژه در ارتباط باشید.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها