پنج‌شنبه, 9 بهمن 1399

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی ومنابع طبیعی استان خراسان رضوی

  • ساعت : ۷:۴۵:۲۳
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ 
  • کد خبر : ۱۱۴۵۹۲
مقایسه عملكرد لاین های امید بخش تریتیكاله ET-89-6، ET-89-9 و ET-89-11 در مقایسه با شاهد در اراضی زارعین مشهد و فریمان

     محققین حوزه تخصصی غلات بخش تحقیقات علوم زراعی-باغی این مرکز، پژوهشی را با هدف دسترسی به لاین­ها و ارقام جدید تریتیکاله، با تعداد 3 ژنوتیپ برتر با کد ET-89 و شاهد تریتیکاله سناباد، در طی سال­ زراعی 96-1395 در مزارع کشاورزان شهرستان­های مشهد و فریمان انجام دادند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که برخی از لاین­های امید بخش مورد مطالعه در هر دو مکان از برتری عملکرد نسبت به شاهدها برخوردار بودند و عملکرد دانه شاهد تریتیکاله پاژ در فریمان و سناباد در مشهد، به ترتیب معادل 5650 و 5200 کیلوگرم در هکتار بود. در میان لاین­های امید بخش تریتیکاله، عملکرد دانه لاین ET-89-6، در هر دو مکان بیشتر از شاهد بود به‌طوری که عملکرد دانه این لاین در فریمان و مشهد، به ترتیب معادل 6420 و 5470 کیلوگرم در هکتار و به ترتیب نسبت به شاهد پاژ و سناباد، معادل 13/6 و 5/2 درصد برتری نشان داد. پس از آن، لاین ET-89-9 قرار گرفت که با عملکرد دانه 5980 کیلوگرم در هکتار در فریمان، نسبت به شاهد پاژ 5/8 درصد برتری نشان داد در حالی‌که، عملکرد دانه آن در مشهد 5260 کیلوگرم در هکتار و نسبت به شاهد سناباد فقط 1/2 درصد برتری نشان داد. هم‌چنین، نتایج نشان داد که عملکرد دانه لاین ET-89-11 در هر دو مکان، از شاهد پاژ و سناباد کمتر بود. بنا بر پایه یافته­های این تحقیق، لاین امید بخش ET-89-6 قابلیت رقابت با شاهد های تجاری سناباد و پاژ را داشته و  نامزد معرفی و آزادسازی می‌باشد.

 

     این دستاورد پژوهشی، حاصل انجام طرح / پروژه تحقیقی-ترویجی تحت عنوان "مقایسه عملکرد لاین­­هاي امید بخش تریتیکاله ET-89-6، ET-89-9 و ET-89-11 در مقایسه با شاهد­ در اراضی زارعین مشهد و فریمان" با مسئولیت اجرایی آقای دکتر مسعود قدسی، محقق بخش تحقیقات علوم زراعی-باغی، می‌باشد. گزارش نهایی این پروژه تحقیقاتی، با شماره فروست  53879 در مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در تاریخ 1397/04/02به ثبت رسیده است.

     در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر در خصوص نتایج این طرح/پروژه، می‌توانید از طریق رایانامه‌ masoudghodsi@yahoo.com با مجری مسئول طرح / پروژه در ارتباط باشید.

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها