پنج‌شنبه, 29 شهريور 1397
بركزاری مرحله نهایی مسابقه عملی هرس بین باغداران هرس كار
۸۸۷۲۱
 ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ 
۱۰:۷:۳۵

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برکزاری مرحله نهایی مسابقه عملی هرس بین باغداران هرس کار امروز شنبه 96/13/19 ایستگاه تحقیقات وآموزش کشاورزی ومنابع طبیعی گلمکان،
در این رقابتها تعداد 65نفر از باغداران  شرکت داشته که پس ازگذراندن کلاسهای تئوری در مرکز تحقیقات وآموزش کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی وهمچنین کلاسهای عملی در سه منطقه اردمه در محل باغ آقای حسن آبادی ،درمنطقه طرقبه باغ آقای اخترشاه ودر منطقه شاندیز در محل باغهای موقوفه عبدا،،،،رضوی برگزارشده بود  در نهایت 15نفر بمرحله نهایی رسیدند که این نفرات پس از توضیحات مدرس ایندوره  آقای دکتر گنجی با تشکیل سه گروه پنج.نفره وتخصیص پانزده دقیقه وقت مرحله نهایی شروع که سه داور ضمن نظارت بر هرس کاران سؤوالهای فنی را شفاها از آنان می پرسیدند وپس از پایان وقت در نظر گرفته شده به ارزیابی آنان پرداخته وبا درج نمره از مراحل انجام کار به جمعبندی وثبت نمره نهایی پرداخته وسپس سه نفر در این مرحله که بالاترین نمرات را کسب نمودند بعنوان  رتبه های اول تا سوم را اعلام.شده وجوایزی برسم یاد بود از رییس جهاد منطقه طرقبه شاندیزورییس ترویج ودیگر مسؤولین دریافت نمودند،ودرنهایت به همه شرکت کنندگان در این مسابقه جوایزی اهداء گردید ،
روابط عمومی واموربین الملل مرکزتحقیقات وآموزش کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی بازگشت                    نظر دهی به خبر نظر دهی به خبر
 
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0