پنج‌شنبه, 29 شهريور 1397
سخنرانی معاون محترم وزیرو رئیس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج كشاورزی در دانشگاه فردوسی مشهد
۸۸۶۳۲
 ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ 
۷:۴۲:۴۱

امتیاز :  ۴/۰۰ |  مجموع :  ۱

در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶.۱۲.۱۶ آقای دکتر زند معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی به اتفاق آقای دکتر زارع فیض آبادی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان  ضمن حضور در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در جمع کثیری از اساتید دانشگاه و محققان مرکز تحقیقات  و آموزش استان سخنرانی خود در زمینه تحقیقات کشاورزی، هم افزایی دانشگاه و سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی را ایراد کردند. ایشان بیان تاریخچه ای از روند رو به تکامل تحقیقات کشاورزی در جهان، وضعیت فعلی  کشور در زمینه تحقیقات کشاورزی را تبیین کرده و برنامه های این سازمان برای افزایش اثربخشی و کارآمدی را تشریح کردند و بر لزوم افزایش تعامل و همکاری های علمی بین دانشگاه ها و سازمان تحقیقات در جهت حل مسائل و مشکلات کشاورزی کشور تاکید کردند.در پایان سخنرانی جلسه پرسش و پاسخ برگزار شد.
 در ادامه آقای دکتر زند و هیات همراه ضمن حضور در مرکز توسعه فناوری های پیشرفته دانشگاه فردوسی مشهد و بازدید از این مرکز ، با آقای دکتر بهرامی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه و دکتر ملک زاده رئیس مرکز توسعه فناوری های پیشرفته ، در زمینه راه کارهای افزایش اثربخشی این مرکز و کمک به توسعه بخش کشاورزی کشور بحث و تبادل نظر کردند. در ادامه بازدید از دانشکاه فردوسی، آقای دکتر زند و هیات همراه  در معییت آقای دکتر محمد کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد، در آئین روز درختکاری شرکت کردند.بازگشت                    نظر دهی به خبر نظر دهی به خبر
 
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0