پنج‌شنبه, 2 خرداد 1398
عنوان : تولید آلوی خشكباری
کد خبر : ۱۰۷۹۵۲
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ 
ساعت : ۱۱:۳۸:۵۴

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

محققین حوزه تخصصی علوم و صنایع غذایی بخش تحقیقات فنی و مهندسی این مرکز، با هدف بررسی تولید آلوی سالم خشکباری، طرح تحقیقی- ترویجی در شهرستان نیشابوردر شهریور ماه 1397 انجام دادند. در این پروژه، از دو رقم آلو بخارا (سانتاروزا) و آلوی شمس استفاده گردید. نمونه‌های آلو به مدت 3 دقیقه در محلولی حاوی3 درصد اسید آسکوربیک، 3 درصد اسید سیتریک و 2 درصد متابی سولفیت سدیم غوطه‌ور و در خشك‌كن كابيني در سيني‌هاي مخصوص در دماي 60 درجه سلسیوس تا رطوبت 8 درصد خشک شدند. سپس، نمونه‌ها در بسته‌هاي پلي وینیل کلراید تحت خلأ بسته‌بندي و در دماي محیط، به مدت 6 ماه نگهداری شدند. نمونه شاهد، در منطقه توسط کشاورزان تهیه شد. هر 3 ماه يک‌بار، آزمون‌های فیزیکو-شیمیایی بر روی نمونه‌ها صورت گرفت. نتايج نشان داد فرآيند غوطه‌وری در اسید آسکوربیک و اسید سیتریک باعث بهبود طعم، مزه و رنگ ارقام آلو شد. استفاده از متابی سولفیت سدیم بهبود رنگ و ماندگاری آلو گردید و قابلیت جانشین گاز دی‌اکسید سولفور را دارد. بسته‌بندي تحت شرایط خلأ در بسته‌هاي پلي‌آمید، روش مناسبی در توليد محصول مرغوب و با قابليت ماندگاري مناسب مي‌باشد.

این دستاورد پژوهشی، حاصل انجام طرح / پروژه تحقیقاتی تحت عنوان "ارائه وترويج روش مناسب توليد آلوي خشکباري با کيفيت مطلوب" با مسئولیت اجرایی  خانم دکتر الهام آذرپژوه محقق بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی می‌باشد. گزارش نهایی این طرح / پروژه تحقیقاتی با شماره فروست 55072 در مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در تاریخ 29/11/1397 به ثبت رسیده است.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر در خصوص نتایج این طرح / پروژه می‌توانید از طریق رایانامه azarpazhooh@gmail.com با مجری مسئول طرح / پروژه در ارتباط باشید.بازگشت           چاپ چاپ         
 

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0