پنج‌شنبه, 2 خرداد 1398
عنوان : ارزشیابی فعالیت های ترویجی
کد خبر : ۱۰۷۸۳۷
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ 
ساعت : ۱۵:۰:۴۵

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

 به‌طور کلی، نسبت فایده به هزینه در مورد فعالیت‌های ترویجی بزرگ‌تر از یک است. لذا، این فعالیتها دارای توجیه اقتصادی می‌باشند. هم‌چنین، پروژه اعتبارات ترویج نتایج تحقیق نشان داد رابطه معنی‌داری بین اعتبارات تخصیص‌یافته به ترویج کشاورزی و نیازها و اولویّت‌های بخش کشاورزی وجود ندارد.

محققین بخش تحقیقات اقتصادی، اجتماعی و ترویجی این مرکز، پژوهشی را با هدف ارزشيابي توانمند ساز نظام ترويج کشاورزي بر اساس شاخص منابع، طی سال­های زراعی 94-96، در ایران انجام دادند. هدف کلی از انجام این طرح تحقیقاتی، ارزشیابی توانمندساز نظام ترویج کشاورزی ایران به منظور حرکت به سمت یک نظام ترویج نوآوری محور و پاسخ‌گو در راستای ارتقای بهره‎وری تولید و افزایش درآمد کشاورزان برای سطوح عملیاتی، پیرامونی و سیاست‌گذاری و طراحی نقشه راه برای ترویج کشاورزی کشور است. این طرح، در چارچوب طرح کلان "ارزشیابی جامع نظام ترویج کشاورزی ایران" طراحی شده است. این طرح در قالب سه پروژه با عناوین زیر مورد بررسی قرار گرفت است:

1- بررسی وضعیت کمی و کیفی نیروهای میدانی شبکه ترویج دولتی و غیر دولتی (عاملان ترویج) برای پاسخ‌گویی به نیازهای کشاورزان

2-  تحلیل هزینه – فایده سرمایه گذاری دولتی در نظام ترویج کشاورزی

3-  بررسی وضعیت اعتبارات ترویج کشاورزی در دهه‌های اخیر و میزان تناسب آن با نیازها و اولویت های بخش کشاورزی.

در این رهگذر سعی شد از تمام ظرفیت های علمی و تجربی در سطوح ملی، استانی و عملیاتی برای حصول به قضاوت‎هایی متقن و مبتنی بر بررسی‎های عمیق و توانمندساز نتیجه بهره‎برداری شود. این دستاورد پژوهشی، حاصل انجام طرح / پروژه تحقیقاتی تحت عنوان " ارزشيابي توانمند ساز نظام ترويج کشاورزي بر اساس شاخص منابع  " با مسئولیت اجرایی آقای سید احمد محدث حسینی محقق بخش تحقیقات اقتصادی، اجتماعی و ترویجی است. گزارش نهایی این طرح / پروژه تحقیقاتی با شماره فروست 53351  در مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در تاریخ 1397/01/22   به ثبت رسیده است.

   در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر در خصوص نتایج این طرح / پروژه می‌توانید از طریق رایانامهamohaddes@gmail.com  با مجری مسئول طرح / پروژه در ارتباط باشید.بازگشت           چاپ چاپ         
 

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0